Moira Nilsson

Material & Inriktning
  • Textil
Konstnärskap

Moira Nilssons konstpraktik har en bas i textil, där väv, maskinstickning och tovning utgör några av verktygen. Hon går djupt in i strukturer, fibrer och detaljer för att hitta både spänning och sammanväxanden mellan olika material liksom tekniker. Hon utforskar människans perception av naturen och vår omgivning, särskilt de platser där våra sinnen och verklighet tycks befinna sig på en gräns. Nilsson tog våren 2023 sin kandidatexamen från Textil-Kropp-Rum vid HDK-Valand Campus Steneby.

Profilbild

Naturens Nät/ Nature Web · Foto: Elise Westin