Morris Åkermalm

Material & Inriktning
  • Textil
Konstnärskap

Den ursprungliga rytmen är grunden för min konstnärliga praktik. Rytmen i spinnrocken, i vävstolen, i poesin. Handen och orden i rörelse, i samarbete. Strukturera en text, strukturera en textil. Jag är intresserad av hur samhället fungerar, i relation till makt, språk och hierarkier. Det vävda objektet med trådar och färger som drar åt olika håll fungerar som en symbol för samhällsstrukturer som bildar komplexa förutsättningar för det liv vi lever.

Profilbild

Foto: Emil Eriksson