Nina Johanna Christensen

Material & Inriktning
  • Glas
  • Kurser
Återförsäljare
Konstnärskap

Glasblåsare och formgivare från Malmö. Sedan 2020 verksam på Bröstorpsgård glashytta i Nora. Jag arbetar med småskalig bruksproduktion för återförsäljande butiker och restaurang, samt håller glasblåsnings-kurser. I mitt konstnärliga arbete söker jag något enkelt, okonstlat och rått. Inspirationen kommer ofta från olika delar av den fysiska arbetsprocessen med glasblåsning. T.ex. rörelsen när jag snurrar på det varma glaset på pipan eller glasets rörelse när det är varmt och flytande.

Profilbild

Nina Christensen · Foto: Ulrika Kestere