Olle Olls

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Metall
Återförsäljare
Konstnärskap

Olle Olls, verksam som silversmed i Stockholm och är utbildad på Konstfack MFA. Jag försöker hitta ett så intuitivt arbetssätt som möjligt. Från väldigt basala skisser ger jag mig i kast med metallen på en gång och låter formerna och uttrycket komma till liv under hammaren. Den slutgiltiga ytan lämnas med minimalt efterarbete för att bevara så mycket spår som möjligt av den bakomliggande arbetsprocessen.

Profilbild

Foto: Mona Fällberg