Per Brandstedt

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Trä
Återförsäljare
Konstnärskap

Jag arbetar frilans som konsthantverkare med bruksföremål, unika objekt och miljögestaltningar sedan 1983. Mitt arbetsmaterial är trä, detta förunderliga material som så ofta är knutet till funktion och lokala traditioner samtidigt som det används och väcker känslor över hela världen. Materialet, arbetsmetoderna och människorna, internationella samarbeten i utställningar, artist residens och kunskapsutbytesprojekt är mina stora drivkrafter.

Profilbild

Foto: Hans-Åke Henriksson