Renée Rudebrant

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Konstnärskap

Jag är konstnär och formgivare med det textila uttrycket som grund. Jag arbetar med abstrakta verk. I min konst arbetar jag i en minimalistisk färgskala. Ofta arbetar jag med min speciella textila collageteknik i form av olika delar i svartvitt. Det leder till ett utseende som är både påtagligt och abstrakt samtidigt. Det är mitt sätt att orkestrera texturer och strukturer som skapar djup, spänning och en berättande interaktion inom min konst.

Profilbild

Foto: Renée Rudebrant