Sandra Lundberg

Material & Inriktning
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Återförsäljare
Konstnärskap

I hantverksprocessen utgår jag ifrån textila material som jag hittat i min omgivning, såsom använda kläder, lakan och garner. Materialets inneboende historia väcker tankar som jag utforskar i det intuitiva skapandet av ett skulpturalt objekt. Den repetitiva handlingen som uppstår i utövandet av en hantverksteknik framkallar ett kontrollbehov och besatthet i mig som blir drivkraften i utformandet av objekten.

Profilbild

Foto: Sanna Lindberg