Sissi Westerberg

Material & Inriktning
  • Metall
  • Smycken
Konstnärskap

Mina arbeten spänner mellan bruksföremål, skulptur och platsspecifika installationer. I mina verk utforskar jag ofta relationen mellan kropp, ornament och fenomen i vår omgivning. Projekten börjar oftast med en plats, situation eller fråga, som utforskas med konsthantverket som metod och resulterar i kroppsförlängning, objekt eller installationer. Jag arbetar med såväl utställningar, formgivning som offentlig gestaltning.

Profilbild

Foto: Sanna Lindberg