Sofia Bankeström

Material & Inriktning
  • Metall
  • Pedagogiska uppdrag
  • Smycken
  • Trä
Återförsäljare
Konstnärskap

Mitt arbete med smyckekonst har länge rört sig kring olika möten mellan natur och kultur, tid och minne. I mitt skapande befinner jag mig i ett gränsland mellan bärbarhet och rumslighet. Jag upplever att det är just i skärningspunkten som min plats är. Oftast arbetar jag i trä kombinerat med metall/textil. Att teckna är en del av min arbetsprocess, och jag har lett kurser i teckning på flera studieförbund. Jag är också utbildad ämneslärare i bild och undervisar på deltid på en gymnasieskola.

Profilbild

Foto: Sofia Bankeström