Sofia Eriksson

Material & Inriktning
  • Metall
  • Pedagogiska uppdrag
  • Smycken
  • Trä
Återförsäljare
Konstnärskap

I sitt konstnärskap intresserar sig Sofia Eriksson för kroppsliga förnimmelser och mänskliga begär. Genom sina verk spekulerar Eriksson i alternativa verkligheter; hon funderar över vad en kropp kan vara. Material, görandets processer och koncept existerar i symbios där de leder varandra framåt. Eriksson arbetar nära materialet i tidskrävande och repetitiva processer där hon kombinerar silversmidestekniker med skulpturala tekniker och andra material.

Profilbild

Abstractions of You · Foto: Sara Danielsson