Sophia Wallgren

Besöksadress
  • Ola Hanssonsgatan 1
  • 112 52 Stockholm
Kontakt
Material & Inriktning
  • Keramik
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Återförsäljare
Konstnärskap

Mina material är både leran och textilen. Inom keramiken jobbar jag främst med ringling och tumning, inom textilen med broderi. Jag strävar efter både balans och oregelbundenhet i mina objekt. Det finns en textil närvaro i många av mina keramiska verk, precis som det finns en keramisk närvaro i många av mina textila verk. Jag är utbildad på bland annat Nyckelviksskolan och Handarbetets vänner, jag är även lärare i bild och design med examen från Konstfack.

Profilbild

Foto: Mattias Bergström Björn