Sophia Wallgren

Besöksadress
  • Ola Hanssonsgatan 1
  • 112 52 Stockholm
Kontakt
Material & Inriktning
  • Keramik
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Återförsäljare
Konstnärskap

Jag är keramiker sedan länge och under senare år har jag vidareutbildat mig inom textil. Inom keramiken jobbar jag främst med ringling och tumning, tekniker som uppmanar till variation. Ofta leker jag med funktion i mina objekt och strävar efter både balans och oregelbundenhet. Inom textilen jobbar jag främst med broderi. Min keramiska utbildning har jag från Nyckelviksskolan och min textila från Handarbetets vänner, jag är även utbildad lärare i bild och design med examen från Konstfack.

Profilbild

Foto: Sophia Wallgren