Stina Lord

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Keramik
  • Pedagogiska uppdrag
Återförsäljare
Konstnärskap

Med inspiration från serietidningar och leranimationer bygger, drejar och gjuter Stina föremål som fortfarande verkar vara det de en gång varit, en klump lera. En omisskännlig humor präglar hennes keramiska radioapparater, koppar, rörliga skulpturer och leranimationer. Med små förskjutningar och förvandlingar av det vardagliga skapar Stina med sina till synes oskyldiga objekt en känsla av overklighet

Profilbild

Radio Delight · Foto: Stina Lord