Terese William Waenerlund

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Glas
  • Keramik
  • Pedagogiska uppdrag
Konstnärskap

Jag är konsthantverkare och arbetar primärt med glas. Det ofta släta, blanka, transparenta materialet utmanas med tekniken burnout – det blir en slags fysisk revolt mot det normbärande och åtråvärda glasobjektet. Glasväven bildar ett mönster, en struktur, som hyllar traditionellt, kvinnligt hantverk samtidigt som det repetitiva påminner om förgänglighet.

Profilbild

Prelude weave · Foto: Claudia Jonsson