Tilda Dalunde

Material & Inriktning
  • Kurser
  • Metall
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Konstnärskap

Jag ser det jag gör som en förhandling med verkligheten: ett sätt att förstå, men också insikten att förståelse alltid väcker fler frågor. Mitt arbete börjar som ett sätt att ifrågasätta dagens värld och var vi människor passar in i den. Jag låter ofta historiska händelser och vetenskapliga teorier utgöra en grund när jag undersöker det som är, och det som skulle kunna ha varit. Jag är intresserad av balansen mellan skönhet och äckel och balansen mellan det uppenbara och vaga.

Profilbild

Milling · Foto: Tilda Dalunde