Tina Domeij

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Metall
  • Smycken
  • Textil
Konstnärskap

Jag tillverkar bruksföremål i form av flätade behållare i plast och nylontråd. Jag arbetar även som silversmed, och i mitt konstnärskap kombinerar jag dessa två praktiker. Ibland utmanar jag behållarnas funktion genom att placera dem på kroppen som smycken. Några av föremålen är så pass stora att de kan uppfattas som skulpturer, men jag ser dem som smycken som omfamnar kroppen och blir dess behållare.

Profilbild

Foto: Mattias Wedin