Tina Hultsborn

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Keramik
  • Kurser
Konstnärskap

Tina Hultsborn är en materialbaserad konstnär och hennes material är lera. I leran arbetar hon processinriktat och ett av hennes ledord är experimentell materialkännedom. Hennes konst berör frågeställningar kring det existentiella, primitiva och monumentala. Om ärvda gåvor, taktila minnen och de fem elementens flöde. Hultsborn arbetar ofta platsspecifikt och med rumsligheter, främst mot utställningar.

Profilbild

Foto: Ola Pettersson