Ulrika Barr

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Glas
Återförsäljare
Konstnärskap

I min konstnärliga praktik arbetar jag med glaset som rehabiliterande metod och har undersökt glaset som emotionell bärare. Kan glaset fungera som katalysator för att förändra och påverka en atmosfär? Synergi-effekten som uppstår mellan objekt och subjekt är kärnan i mitt arbete med känslor, sinnesstämningar och själva upplevelsen det förmedlar. Glaset tar sig gärna svulstiga, köttsliga former. Kroppens inre och yttre närvaro återfinns i abstrakta uttryck.

Profilbild

Foto: Jonas Lindström