Vera Zhotkevich Gutman

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Konstnärskap

Jag har alltid fascinerats av texturer och detaljrikedom som finns i naturen. Allteftersom åren gick har även tidens lopp fått en viss betydelse i mina alster. Jag arbetar med långsamma processer och tekniker som kan uppfattas som ett slags meditation men jag gör det i en mycket brådskande tidsepok. Jag dras till genuinitet och kanske till något råa uttryck och större former.

Profilbild

Foto: Vera Z.Gutman