Yvonne Habbe

Material & Inriktning
  • Kurser
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Konstnärskap

Jag arbetar som textilkonstnär med filtad ull som specialområde. Med examen inom arkeologi och kulturmiljövård ser jag mitt arbete som ett utvecklande och bevarande av en av historiens äldsta textila tekniker. Inom konsten utforskar jag inre och yttre processer, medan traditionen ger mig ett betydelsefullt sammanhang både inom teknik och material. Jag bedriver även pedagogisk verksamhet med utbildning inom ull, filtning och färgning.

Profilbild

Foto: Yvonne Habbe