Pressrelease • 9/1 2024

När Rötter Bränns. Grafisk form: Lars Høie

Grafisk form: Lars Høie

När Rötter Bränns – utställning på Textilmuseet

Den 24 februari öppnar När Rötter Bränns, på Textilmuseet. Utställningen är kurerad av Åsa Dybwad Norman och Frida Hållander som lyfter fram nio samtida konstnärskap sida vid sida med ljud- och bild från Textilmuseets arkiv. Besökare får ta del av textil som ett material i konstant rörelse, med rötter och historier från hela världen.

"

Det textila omsluter våra kroppar och sveper genom olika samhällsrum. Materialets rötter är inte fast förankrade i marken utan genomgår förflyttningar. Det är sammantråcklat av vardagens rester, och kulminerar i frågor kring platsens tillblivelse.

/Åsa Dybwad Norman och Frida Hållander

Samtida textilkonst i dialog med historien

Under perioden 24 februari – 26 maj 2024 visas, på Textilmuseet i Borås, verk av nio konstnärer och konsthantverkare som på olika sätt förhåller sig till platsen Sjuhäradsbygden och Västra Götalandsregionen – en plats dit textila kunskaper, material och rötter har migrerats till men också ifrån. Här finns berättelser av vitt skilda slag – från artonhundratalets transatlantiska import av bomull, till nittonhundratalets arbetskraftinvandring, och det sena tvåtusentalets export av designidéer med produktion i textilindustrier runt om i världen. Utställningen är ett samarbete mellan Konsthantverkscentrum, Textilmuseet och Form & Folk.

Kurerad av Åsa Dybwad Norman och Frida Hållander

Med utställningstiteln ”När Rötter Bränns” drar kuratorerna Åsa Dybwad Norman och Frida Hållander paralleller till det faktum att stora mängder textilier idag kasseras och eldas upp: från de svenska betande fårens ull till osäljbara plagg från global textilindustri. Eldandet kan ses som att något upplevs viktigt och akut, att det bränner till.  Ur askan uppstår frågan: vad händer när rötter bränns?  Under utställningsperioden kommer även ljud- och bildmaterial från Textilmuseets samlingar aktiveras, för att skapa dialog mellan de samtida konstnärskapen och museets rika arv. Här undersöks textilens betydelse för platsens historia, identitet, ursprung, hem, tillhörighet och minnenas bedräglighet. Vi får se textil som ett material i konstant rörelse, med rötter och historier från hela världen.

Utställare

Statira Jazayeri , Hållams Linnea, Malinn Daengtakote Petersen, Katrin Bawah, Klara Albertsson, Fadhel Mourali, ben-hui grâce wu, Carina Petersson, Karin Granstrand 

Kuratorer

Åsa Dybwad Norman och Frida Hållander

Pressvisning

Varmt välkommen till pressvisning 22 februari kl. 13.00. Anmäl din medverkan till Louise Sjöström, marknadsförare, Textilmuseet.

E-post: louise.sjostrom@boras.se
Telefon: 076 888 85 88
Adress: Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3A, Borås

Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum grundades 1990 och är den enda renodlade intresseorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. Kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö samt projektkontor i Luleå. Drygt 800 medlemmar marknadsförs genom publika evenemang, utställningar och förmedlande insatser, samt stöttas genom coachning, kompetensutveckling och nätverkstillfällen. Målet är att stärka konsthantverkets status och bidra till att utövare inom fältet får en förbättrad ekonomisk situation.

Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum grundades 1990 och är den enda renodlade intresseorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. Kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö samt projektkontor i Luleå. Drygt 750 medlemmar marknadsförs genom publika evenemang, utställningar och förmedlande insatser, samt stöttas genom coachning, kompetensutveckling och nätverkstillfällen. Målet är att stärka konsthantverkets status och bidra till att utövare inom fältet får en förbättrad ekonomisk situation.