när rötter bränns, grafisk profil till utställning på textilmuseet våren 2024

Grafisk Form: Lars Høie

Grafisk Form: Lars Høie

När Rötter Bränns

Den 24 februari öppnar När Rötter Bränns, på Textilmuseet. Utställningen är kurerad av Åsa Dybwad Norman och Frida Hållander som lyfter fram nio samtida konstnärskap sida vid sida med ljud- och bild från Textilmuseets arkiv. Besökare får ta del av textil som ett material i konstant rörelse, med rötter och historier från hela världen.

Under perioden 24 februari – 26 maj 2024 visas, på Textilmuseet i Borås, verk av nio konstnärer och konsthantverkare som på olika sätt förhåller sig till platsen Sjuhäradsbygden och Västra Götalandsregionen – en plats dit textila kunskaper, material och rötter har migrerats till men också ifrån. Här finns berättelser av vitt skilda slag – från artonhundratalets transatlantiska import av bomull, till nittonhundratalets arbetskraftinvandring, och det sena tvåtusentalets export av designidéer med produktion i textilindustrier runt om i världen. Utställningen är ett samarbete mellan Konsthantverkscentrum, Textilmuseet och Form & Folk.

Samtida textilkonst i dialog med historien

Med utställningstiteln ”När Rötter Bränns” drar kuratorerna Åsa Dybwad Norman och Frida Hållander paralleller till det faktum att stora mängder textilier idag kasseras och eldas upp: från de svenska betande fårens ull till osäljbara plagg från global textilindustri. Eldandet kan ses som att något upplevs viktigt och akut, att det bränner till.  Ur askan uppstår frågan: vad händer när rötter bränns?  Under utställningsperioden kommer även ljud- och bildmaterial från Textilmuseets samlingar aktiveras, för att skapa dialog mellan de samtida konstnärskapen och museets rika arv. Här undersöks textilens betydelse för platsens historia, identitet, ursprung, hem, tillhörighet och minnenas bedräglighet. Vi får se textil som ett material i konstant rörelse, med rötter och historier från hela världen. berättelser av vitt skilda slag – från artonhundratalets transatlantiska import av bomull, till nittonhundratalets arbetskraftinvandring, och det sena tvåtusentalets export av designidéer med produktion i textilindustrier runt om i världen. Utställningen är ett samarbete mellan Konsthantverkscentrum, Textilmuseet och Form & Folk.

Utställare

Statira Jazayeri , Hållams Linnea, Malinn Daengtakote Petersen, Katrin Bawah, Klara Albertsson, Fadhel Mourali, ben-hui grâce wu, Carina Petersson, Karin Granstrand