Som medlem i Konsthantverkscentrum finns möjligheten att få vägledning och stöd av en erfaren kolleg

Matilda Dominique, Konsthantverkscentrum

Matilda Dominique

Matilda Dominique

Personlig coachning via mentorsprogram

Till och med den 6 maj 2022 kunde medlemmar i Konsthantverkscentrum ansöka om deltagande i en nationell omgång av Coachningsprogrammet. Programmet innebär att konsthantverkare får vägledning av en erfaren kollega och på så sätt stärker sin yrkesroll som konsthantverkare.

Stöd för medlemmar i Konsthantverkscentrum

Coachningsprogrammet genomförs med stöd av Kulturrådet och kan endast sökas av den som är medlem i Konsthantverkscentrum. Denna omgång av programmet pågår mellan juni – december 2022 och består av sex träffar, i både fysisk och digital form, med uppstartsträff i juni. Deltagarna fick själva möjlighet att föreslå önskad coach och bägge parter arvoderas.

  • Sex coachningstillfällen.
  • Ge förslag på önskad mentor.
  • Arvode: 5000 kr till deltagare.
  • Resepott om 3000 kr.

Bli medlem nu!

Vill du synas i nya sammanhang och få tillgång till våra stöd och medlemsförmåner, särskilt framtagna för dig som konsthantverkare? Ansök om medlemskap i Konsthantverkscentrum – Sveriges enda renodlade yrkesorganisation för konsthantverkare. På köpet får du drygt 700 kollegor över hela landet. Coachningsprogrammet 2022 genomfördes med stöd av Kulturrådet