Pressrelease • 25/04 2022

Longing, textilutställning på Svenska institutet i Paris

Detalj från väv av Mariana Silva Varela Foto: Anna Drvnik

Longing – woven strands, woven stories

Den 13 maj öppnar en samtida textilutställning under temat längtan, på Svenska institutet i Paris. ”LONGING – woven strands, woven stories” har sin grund i ett unikt samarbetsprojekt mellan Konsthantverkscentrum och Svenska institutet. I utställningen presenterar sex konstnärer från olika delar av världen sina personliga berättelser om ursprung, tillhörighet och saknad genom vävda verk, och knyter på så sätt an till den rika traditionen av historieberättande som bildvävning representerar.

"

Vi är glada och stolta över det här samarbetet med Svenska institutet, som tillsammans med oss genomför en av sina största satsningar för textilt konsthantverk. Det har varit en ära att arbeta med projektet sedan starten 2020. Att resultatet dessutom visas i en omfattande utställning på Svenska institutet i Paris, är mer än vi vågat hoppas på och är en stor anledning till att besöka Paris i sommar, säger Maj Sandell, vd för Konsthantverkscentrum.

Sex konstnärer från fyra länder

I utställningen presenteras en mångfacetterad grupp av konstnärer, alla med olika bakgrund och arbetssätt inom sina respektive praktiker: Svenska vävkonstnären Emelie Röndahl, chilensk-svenska textilkonstnären Mariana Silva Varela, svenska konstnären Kristina Müntzing, franska vävkonstnären Côme Touvay, brittisk-thailändske målaren Mark Corfield-Moore och konstnären Julia Bland från USA.

Den gemensamma nämnaren är deras användande av korsande tråd eller band, varp och inslag för att gestalta berättelser om ursprung, tillhörighet och saknad – skildringar som är både personliga och allmängiltiga på samma gång. Bildväven har en lång historia som kommunikativt verktyg och användes förr i såväl religiösa syften, för att berätta om viktiga händelser i samhället eller som en form av propaganda

"

Temat belyser det sociala och känslomässiga underskott som uppstått under pandemin men ingjuter samtidigt hopp. Känslan av längtan är universell och ger utrymme för olika konstnärliga perspektiv, säger curator Marcia Harvey Isaksson, ägare av textilgalleriet Fiberspace.

Projektet genomförs med stöd av Svenska Institutet och i samarbete med Svenska Institutet i Paris.

Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum grundades 1990 och är den enda renodlade intresseorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. Kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö samt projektkontor i Luleå. Drygt 750 medlemmar marknadsförs genom publika evenemang, utställningar och förmedlande insatser, samt stöttas genom coachning, kompetensutveckling och nätverkstillfällen. Målet är att stärka konsthantverkets status och bidra till att utövare inom fältet får en förbättrad ekonomisk situation.

Läs mer

Presskontakt Fiberspace
Presskontakt Konsthantverkscentrum
Läs mer

Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum grundades 1990 och är den enda renodlade intresseorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. Kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö samt projektkontor i Luleå. Drygt 750 medlemmar marknadsförs genom publika evenemang, utställningar och förmedlande insatser, samt stöttas genom coachning, kompetensutveckling och nätverkstillfällen. Målet är att stärka konsthantverkets status och bidra till att utövare inom fältet får en förbättrad ekonomisk situation.