Pressrelease • 11/11 2023

I am sitting here. Are you sitting here too?

Den 11 november öppnar utställningen I am sitting here. Are you sitting here too? med keramiska verk av Maya Strandberg. Utställningen är den sjätte av sju i projektet 7xkonsthantverk, ett samarbete mellan Form/Design Center och Konsthantverkscentrum. Utställningen pågår till den 14 januari 2024.

"

Vi är väldigt glada över samarbetet med Form/Design Center och stolta över att tillsammans få presentera Maya Strandberg, en av landets starkast lysande stjärnor på konsthantverksscenen. Hennes keramiska skulpturer är mästerliga i sitt utförande och uttrycker ett vitt spann av känslor. Vi tror att publiken kommer få ett fint möte med Strandbergs arbete och att man får uppleva den närvaro som verken i sig så tydligt förmedlar, säger Maj Sandell, VD Konsthantverkscentrum

I Maya Strandbergs verkstad växer stora, egenartade skulpturer långsamt fram. Verken byggs upp genom att leran ringlas, flätas och fogas samman. I en ömsesidig påverkan mellan form och yta integreras mönster och strukturer successivt i formen. För betraktaren kan skulpturerna associeras till uppgrävda artefakter, men också förstenade, och på samma gång besjälade, naturformationer. Resultatet är verk som befinner sig i gränslandet mellan det abstrakta och det figurativa.

Utställningens titel är från början namnet på en installation som Mayas mamma arbetade med en tid innan hon gick bort, och som Maya nu lånar av henne. I am sitting here. Are you sitting here too? är också en fortsättning på Mayas projekt Tell me where you are, som bland annat visats på Gustavsbergs Konsthall. Titlarna, satta i kronologisk ordning, bildar en dialog med varandra som antyder en närvaro, ett anrop, en saknad.

Båda projekten berör sorg, och undersöker vår kroppsliga och själsliga förankring i världen. I arbetet med leran bottnar Maya i vetskapen om att den bildats av vittrande berg, att den är en del av jorden. Under arbetets gång iklär sig skulpturerna sakta rollen som både människa och natur. 

Om Maya Strandberg

Maya Strandberg (f 1981) är uppvuxen i Växjö och är utbildad vid Högskolan för konsthantverk och design, HDK, i Göteborg. Hon avslutade sin master 2009. Numera är Maya bosatt i Stockholm och har sin verksamhet i Ateljéföreningen G-studion i Gustavsberg.

Välkommen på vernissage 11 november!

NÄR?
Vernissage: Lördag 11 november, kl 12.00
Närvarande är Maya Strandberg, Linda Soondra (projektledare Konsthantverkscentrum) och Maria Vieweg (projektledare Form/Design Center). Presentation av utställningen sker klockan 12.15. Varmt välkommen!

VAR? 
Form/Design Center, Lilla Torg 9, Malmö

Läs mer

Form/Design Center
Presskontakt
Konsthantverkscentrum
Presskontakt
Form/Design Center

Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum grundades 1990 och är den enda renodlade intresseorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. Kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö samt projektkontor i Luleå. Drygt 750 medlemmar marknadsförs genom publika evenemang, utställningar och förmedlande insatser, samt stöttas genom coachning, kompetensutveckling och nätverkstillfällen. Målet är att stärka konsthantverkets status och bidra till att utövare inom fältet får en förbättrad ekonomisk situation.