Pressmeddelande • 26 mars 2024

"Hybrid Sidereum" en glasskulptur av Kristin Larsson i utställningen "Vi ser linsen genom vilken vi betraktar världen", på Röhsska Museet

Kristin Larsson • Foto: Gustav Almestål

Vi ser inte linsen genom den...

Den 2 maj 2024 öppnar en ny utställning på Röhsska museet, där elva konsthantverkare inom olika materialfält visar verk som på olika sätt överraskar, förskjuter vedertagna skalor eller bryter mot konventioner. Utställningen arrangeras av Konsthantverkscentrum och Röhsska museet, med anledning av museets Konsthantverksdagar och biennalen Craft Days. Publiken bjuds in att upptäcka såväl nya aspekter av konsthantverksfältet som aktuella samtidsfrågor.

"

Vi är väldigt glada över samarbetet med Röhsska museet och den här fina möjligheten att presentera en medlemsutställning  i den imponerande  Arkitekturhallen. Söktrycket till utställningen slog alla rekord, vilket pekar på hur viktig plats Röhsska museet är för konsthantverksfältet. Besökarna kommer möta mycket energi och djup materialkänsla, och vi tror att utställningen kommer blir ett uppskattat tillskott i programmet för hela Craft Days, säger Helena Pernow, projektledare på Konsthantverkcentrum

Konsthantverkets inneboende potential att förskjuta perspektiv kan få oss att omvärdera förutfattade meningar. Vi ser inte linsen genom vilken vi betraktar världen, öppnar i samband med att Craft Days och Röhsskas konsthantverksdagar invigs på Röhsska museet i Göteborg. Utställningen pågår 2–12 maj 2024 och är ett samarbete mellan museet och Konsthantverkscentrum. Här presenteras elva medlemmar ur organisationen med verk som tagit avstamp i traditionella hantverkstekniker och sedan expanderat till nya uttryck eller okonventionella materialkombinationer. I en tid som präglas av överkonsumtion, globalisering och digitalisering kan vi med fördel låta oss inspireras av konsthantverkarens blick på sin omgivning, kanske även smittas av nyfikenheten, närvaron och omsorgen för material. Utställningstiteln är ett citat lånat från den amerikanska antropologen Ruth Benedict (1887-1948).

Utställare

Masayoshi Oya • Erik Thulén • Linnea Dalstrand • Annika Andersson • Linea Matei •
Mia Fkih Mabrouk • Ellinor Augustini • Jaron Vandervelde • Sofia Bankeström •
Kristin Larsson • Beatrice Alvestad Lopez

I utställningen möter vi bland andra Masayoshi Oya, som med referenser från både svensk och japansk keramik, visar en installation i gränslandet mellan bruksföremål och skulptur. Vi ser även verk av Erik Thulén som på ett mästerligt sätt har skapat mjukhet i ett annars hårt material. Textilkonstnären Linnea Dalstrand intresserar sig för materialets förgänglighet och har skapat en skulptural installation som draperar rummet, men som strax kan rullas ihop till annat format. Även Annika Andersson visar med sina vävar prov på hur platta föremål kan förvandlas till tredimensionell skulptur.

Linea Mateis intresse för sociala och kulturella kontexter synliggörs med en överdimensionerad textil skulptur som riktar uppmärksamhet mot den mänskliga kroppens skala. En liknande lek med skalförskjutning återfinns i Mia Fkih Mabrouks smycken som genom sin storlek utmanar besökarens förhållande till både rummet och egna kroppen. I Ellinor Augustins keramiska installation är det inte framför allt objektets storlek som förvrängs utan snarare dess placering och sammanhang.

Återvinning, återbruk och nyttjandet av naturresurser är ett ofta återkommande ämne för Jaron Vandervelde. Av kasserat trämaterial som hittats längs kusten eller i stadens sopcontainrar, har han sammanfogat nya, funktionella objekt och kompositioner. I en serie broscher av grafitsvarta trädgrenar berättar smyckekonstnären Sofia Bankeström en taktil berättelse om vårt paradoxala förhållningssätt till skogen, om tid, konsumtion och klimatkris. Kristin Larsson är glaskonstnär och har i sin verksserie sammanfört sitt huvudmaterial med återvunnen metall. Även Beatrice Alvestad Lopez tar tillvara på sånt som andra har slängt, och till verket i utställningen har hon omsorgsfullt sammanfogat skräp och skapat en kostym som bärs av varelsen i hennes videoverk.

Presskontakter & Pressvisning

Vid intresse hålls pressvisning den 30 april på Röhsska museet. Hör av dig till Karin Andersson.

Karin Andersson, Röhsska Museet
E-post: karin.e.andersson@kultur.goteborg.se
Telefon: 031–368 35 63

Helena Pernow, projektledare Konsthantverkscentrum
E-post: helena.pernow@konsthantverkscentrum.se
Telefon: 073-154 05 81

Vernissage 2 maj!

När?
Vernissage: 2 maj kl 18–20
Öppettider: 2–12 maj 2024

Var? 
Röhsska museet

Vasagatan 37–39, Göteborg

Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum grundades 1990 och är den enda renodlade intresseorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. Kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Organisationens 800 medlemmar marknadsförs genom publika evenemang, utställningar och förmedlande insatser, samt stöttas genom coachning, kompetensutveckling och nätverkstillfällen. Målet är att stärka konsthantverkets status och bidra till att utövare inom fältet får en förbättrad ekonomisk situation.

Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum grundades 1990 och är den enda renodlade intresseorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. Kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö samt projektkontor i Luleå. Drygt 750 medlemmar marknadsförs genom publika evenemang, utställningar och förmedlande insatser, samt stöttas genom coachning, kompetensutveckling och nätverkstillfällen. Målet är att stärka konsthantverkets status och bidra till att utövare inom fältet får en förbättrad ekonomisk situation.