Selfie, bildväv av Anna Olsson

Foto: Anna Olsson

Foto: Anna Olsson

Portfoliovisning med Sveriges Konstföreningar

Hösten 2022 gick tredje omgången av samarbetsprojektet Digital portfoliovisning av stapeln. Tillsammans med Sveriges Konstföreningar erbjuder Konsthantverkscentrum en digital kontaktyta mellan konsthantverkare och konstföreningar runt om i hela Sverige.

Digital Portfoliovisning är en medlemsförmån där medlemmar i Konsthantverkscentrum tillsammans med Sveriges Konstföreningar presenterar sina respektive verksamheter i ett koncentrerat format, via Zoom.

Konsthantverkscentrum bjuder in medlemmar att ansöka till portfoliovisning via ett Open Call. Sveriges Konstföreningar bjuder in alla sina medlemsföreningar som får inspiration och kunskap om konsthantverk, direkt från utövare. Och medverkande medlemmar erhåller information om hur konstföreningar arbetar, hur inköp går till och vad olika föreningar kan erbjuda, till exempel i form av utställningsyta och lokaler. Ett vinnande koncept helt enkelt.

Målet med satsningen är att konsthantverkare och konstföreningar ska kunna hitta varandra för att inleda nya samarbeten, till exempel utställningsmöjligheter, arvoderade samtal, ateljébesök och eventuella inköp.

Konsthantverkare i digital portfoliovisning

I senaste Digital Portfoliovisning som gick av stapeln hösten 2022, deltog sex konsthantverkare inom olika materialfält: Anna Olsson, textil  • Caroline Harrius, keramik • Cecilia Levy, papper • Emelie Liljebäck, metall • Jokum Lind Jensen, metall • Jonas Rooth, glas

Vill du presentera din praktik för konstföreningar?

För att ta del av kommande open calls för medlemsförmåner som Digital Portfoliovisning behöver du vara medlem i Konsthantverkscentrum. Följ länken för att bli medlem!