Open Call Processcoachning 1:1

Processcoachning 1:1

Sugen på att utvecklas och komma vidare inom ramen för din verksamhet? Nu kan du som medlem anmäla intresse till Processcoachning 1:1, vårt nya coachningsprogram där du får individuellt stöd av en diplomerad coach. Deadline för intresseanmälan är 10 april.

Det nya programmet Processcoachning 1:1 är kostnadsfritt och erbjuds medlemmar i Konsthantverkscentrum under våren och hösten 2023. Coachen är utbildad och diplomerad enligt den professionella branschens etiska riktlinjer och metodik. Erbjudandet är kostnadsfritt och består av fem individuella coachningssamtal à 60 minuter. Samtalen genomförs online eller per telefon varannan till var tredje vecka. Det innebär ett dialogbaserat personligt stöd där du tillsammans med coachen utforskar nuläge, målsättning, motivation och resurser. Genom processen stärks ditt självledarskap med fokus på det mål som du vill arbeta för att nå. Notera att den här förmånen skiljer sig från det tidigare Coachingsprogrammet med konstnärligt mentorskap.

Utveckla dig själv och din verksamhet

Att få coachning är en effektiv och kraftfull metod för att nå sina mål. Coachen ställer frågor med utgångspunkt i att du själv har svaren och lösningarna (även om du kanske inte trodde det från början). I vår nya medlemsförmån Processcoachning 1:1, går vi igenom ett antal steg för att kartlägga nuläge och målbild i syfte att stärka ditt självledarskap. Coachen är din supporter med tilltro till din förmåga att nå dit du vill. Det viktigt att förstå att coachning inte är terapi, handledning eller rådgivning. Genom att du själv hittar svaren och de metoder som passar dig bäst så säkerställs också resultatet. Du växer genom nya perspektiv, kommer i kontakt med din motivation och får nya insikter och aha-upplevelser. Professionell coachning följer etiska riktlinjer med krav på kärnkompetens och konfidentialitet. Besök gärna ICF:s svenska webbsida (International Coaching Federation)

Deadline för ansökan till Processcoachning 1:1

För att ansöka om professionellt coachningsstöd eller ta del av andra av våra förmåner krävs att du först blir medlem Konsthantverkscentrum. Om du har examen från konstnärlig högskola kan du bli medlem på studs. Om du valt andra vägar in i yrkeslivet som Konsthantverkare eller slöjdare finns det möjlighet att två gånger per år ansöka via Invalsjury. Deadline för att ansöka till Processcoachning 1:1 är 10 april.

Läs mer

International Coaching Federation