7x konsthantverk logotype

Repeat it!

Upprepning är ofta själva förutsättningen för konsthantverket men används i allra högsta grad även som ett medvetet estetiskt uttryck. I utställningen Repeat it! som är den första av sju utställningar, visas en bredd av konsthantverk i olika material och uttryck, med upprepningen som en röd tråd. Det finns verk som refererar till såväl brukstradition som praktföremål, tillsammans med verk som är mer undersökande och experimentella. Repeat It! öppnar 21 november, på Form/Designcenter.

De utvalda objekten har var och en sin egen historia och unika utgångspunkt. De speglar också konsthantverkets kraft att reflektera kring materialets och hantverkets tradition, där även sociala och existentiella frågor ryms. Utställningen är förlängd och pågår till och med 4 april 2021. Se digital visning av Repeat it.

Om Form Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.