Laura Blake

Laura Blake

En visuell vandring från dissonans till resonans

Under Southern Sweden Design Days 2023 deltar Konsthantverkscentrum med hela tre utställningar varav Resonans är en, där sex av våra medlemmar deltar. Samlingsutställningen visas på Main Location Lokstallarna den 25-28 maj.

I Resonans presenteras verk av sex konsthantverkare där dissonans, årets övergripande tema för Southern Sweden Design Days, varit vägledande för urvalet till utställningen. Här samsas individuella objekt i ett brokigt spektrum av material, uttryck och hantverk som tillsammans bildar en helhet – en visuell vandring från dissonans till resonans. Genom utställningen poängteras också hantverksskicklighet som motkraft till en samtid av masskonsumtion och tidsoptimering.

I Resonans visas verk av sex av Konsthantverkscentrums medlemmar: Anja Fredell, Frida Lundén Mörck, Jögge Sundqvist, Laura Blake, Linn Sjöstedt och Ulrika Swärd.

Southern Sweden Design Days

Southern Sweden Design Days arrangeras av Form/Design Center – den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. 25–28 maj 2023 hålls tredje upplagan av Southern Sweden Design Days – en ny internationell designfestival i Malmö.

Läs mer

Southern Sweden Design Days
KHVC under SSDD 2023
Öppettider under SSDD 2023
Tuftat textilt verk av Anja Fredell

Forsen • Anja Fredell

Anja Fredell

Handtuftning är den textila teknik som Anja Fredell främst använder för att skapa sina skulpturala objekt, mattor och vägghängda verk. I det konstnärliga arbetet intresserar hon sig för relationen mellan kropp och rum och konsekvenserna av dessa. Verken kan sägas uttrycka inre förhållanden som åskådliggörs genom färger och kraftfulla rörelser.

Fredell har en masterexamen i textilkonst, från HDK-Valand. Hon bor och arbetar i Göteborg.

anjafredell.com

Tre glasskupturer av Frida Lundén Mörck

Frida Lundén Mörck

Frida Lundén Mörck

Med en bakgrund inom såväl konsthantverk som konstvetenskap har Frida Lundén Mörcks praktik ofta en utgångspunkt i normkritik och filosofiska frågeställningar. I glasserien Subversive Softness utforskar hon hur plasticitet som begrepp kan användas för att beskriva det formbaras motståndsverkan.

Lundén Mörck har en masterexamen från Konstfack CRAFT! samt en examen i produktdesign för glas, från Linnéuniversitetet. Hon är verksam i Boda, Småland.

fridalunden.se

Orange träpall av Jögge Sundqvist

 Power Pop • Jögge Sundqvist

Jögge Sundqvist

I skapandet förhåller sig Jögge Sundqvist till folklig kultur och ett traditionsbaserat kunnande där konst, kvalitet och arbetsmetoder hör samman. Han slöjdar i rått virke med handverktyg och tillverkar folkkonstnärligt målade pallar, stolar, knivar, skåp, skedar och tråg, skulpturer och ordtavlor.

Sundqvist är verksam som slöjdare, föreläsare, inspiratör och författare med verkstad och ateljé i Kasamark, Umeå. Sedan 1997 använder han alter egot  s u r o l l e.

www.surolle.se

Hängarnde träskulptur i olika nyanser av blått och orange, av Laura Blake

Endless Sky • Laura Blake

Laura Blake

För Laura Blake är hantverket en plats där människor och material möts. Hon inspireras av naturen och i de taktila textil- och träobjekten ligger fokus på färger, ytor och upprepning. Blake utforskar hantverket utifrån ett sensoriskt perspektiv och skapar ofta sina verk tillsammans med neurodiversifierade och funktionsvarierade konstnärer och publik.

Blake har en kandidatexamen i broderi från Manchester School of Fine Art och en master från Textil Kropp Rum på HDK-Valand Campus Steneby.

www.laurablakestudio.com

Sourcream tower, keramikskulptur i form av stora potatischips, av Linn Sjöstedt

Sourcream tower • Linn Sjöstedt

Linn Sjöstedt

I Linn Sjöstedts keramikskulpturer speglas vardagens absurditeter. Hon arbetar gärna med lera i kombination med andra material och det är i krocken mellan dessa som berättelserna uppstår. I Keramisk Bondage, en serie färgstarka krukor, har Sjöstedt använt matchande spännband som likt byxans livrem snörper åt leran och för tankarna till hullet på en mänsklig kropp.

Sjöstedt är utbildad vid Konstfack på programmet för keramik och glas. Hon är verksam i G-studion i Gustavsberg.

www.linnsjostedt.se

Halsband i trä av Ulrika Swärd

Ulrika Swärd

Ulrika Swärd

”Med ett ben i nuet – med ögats och sinnenas omedelbara intryck, och ett annat i smyckehistorien och minnenas landskap.” Så beskriver Ulrika Swärd sitt grepp om det dekorativa. Det som vid första ögonkastet ser oskyldigt dekorerat ut bär på självupplevda lager av kultur. Hennes verk spänner mellan nu och då som en mental dubbelexponering där två världar går ut och in i varandra.

Swärd har en masterexamen i metall från Konstfack. Hon bor och arbetar på Bjärehalvön i Skåne.

@ulrika_sward