Pressrelease • 17/03 2022

Per Brandstedt • RISK, 7xkonsthantverk, Form/Design Center och Konsthantverkscentrum

”Anthesis” av Per Brandstedt • Foto: Francis Howard

RISK – en utställning med samtida konsthantverk

Den 2 april öppnar RISK, den tredje utställningen av sju i serien 7xkonsthantverk, som är ett samarbete mellan Form/Design Center och Konsthantverkscentrum. Denna gång visas tio medlemmars verk, som vart och ett rymmer sin berättelse om risk eller risktagande.

"

Tillsammans med nyfikenhet och mod är förändring och acceptans ett par av ledorden i denna utställning. Utövarnas personliga kopplingar till ordet RISK ger insikt i både vad det innebär att vara människa och konsthantverkare samt hur detta kan uttryckas i textil, keramik, glas eller papper. Vare sig det gäller att våga visa sig för omvärlden, att helt byta material och skala eller utmaningen i att få materialet att följa ens intentioner – alla verk i utställningen bär på en egen historia väl värd att ta del av, säger Maria Vieweg, Form/Design Center.

I en konsthantverklig skapandeprocess kan ett utforskande av det okända vara en väg till nya insikter och resultat. Att ha mod och våga ta risker handlar också om att samtidigt vara trygg i sin konstnärliga praktik, att känna tilltro till sin egen förmåga och erfarenhet. Genom utställningens tematik ges detta gränsland av risktagande plats, som en möjligheternas sfär där såväl fullträff som misslyckande leder framåt.

Verken som visas i RISK rymmer var sin berättelse om risk eller risktagande. De har blivit till genom risk som metod eller process. Här syns konkret risktagande genom material och teknik eller upplevd risk som sårbarhet och utsatthet genom arbetsprocessen där identitet och investerad professionalism ställs på sin spets.

Välkommen till Form/Design Center den 2 april!

Utställningen RISK öppnar lördagen 2 april kl. 11-17. Mellan kl 11 och 13 finns några av konstnärerna på plats tillsammans med representanter från Konsthantverkscentrum och Form/Design Center.

Utställare

Agnes Larsson • Anna Olsson • Cecilia Levy • Fredrik Nielsen • Frida Mälarborn Hoshino • Lilian Granqvist Fransson • Lotta Grimborg • Maja Stjärna • Nina Westman • Per Brandstedt

Utställningsserien är ett samarbete mellan Konsthantverkscentrum och Form/Design Center.

Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum grundades 1990 och är den enda renodlade intresseorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. Kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö samt projektkontor i Luleå. Drygt 750 medlemmar marknadsförs genom publika evenemang, utställningar och förmedlande insatser, samt stöttas genom coachning, kompetensutveckling och nätverkstillfällen. Målet är att stärka konsthantverkets status och bidra till att utövare inom fältet får en förbättrad ekonomisk situation.

Läs mer

Utställningens öppettider
Presskontakt Form/Design Center
Presskontakt Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum grundades 1990 och är den enda renodlade intresseorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. Kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö samt projektkontor i Luleå. Drygt 750 medlemmar marknadsförs genom publika evenemang, utställningar och förmedlande insatser, samt stöttas genom coachning, kompetensutveckling och nätverkstillfällen. Målet är att stärka konsthantverkets status och bidra till att utövare inom fältet får en förbättrad ekonomisk situation.