Pressrelease • 28/09 2020

Svenska Institutet Paris © Laetitla d'Aboville: Voyez-vous

Svenska Institutet Paris © Laetitla d’Aboville: Voyez-vous

SI + Konsthantverkscentrum = sant

Konsthantverkscentrum har tillsammans med Svenska institutet i Paris glädjen att utlysa ett nytt stipendium, riktat till professionella konsthantverkare. Utlysningen öppnar i samband med Stockholm Craft Week 2020 och stipendiet omfattar två veckors vistelse i en av Svenska institutets gästlägenheter i centrala Paris, samt ett resebidrag.

Nytt samarbete – nytt stipendium

Svenska Institutet har utvecklat ett nytt program för att öka mångfalden när det gäller ansökande konstnärer, och i högre grad integrera bostäderna i sin verksamhet. Ny samarbetsparter i programmet är Konsthantverkscentrum som delar visionen att fördjupa kulturellt utbyte och underlätta kontakter mellan svenska och internationella yrkesutövare inom kultursektorn. Vistelseperioden för denna premiäromgång är de två första veckorna i juni 2021, vilket sammanfaller med den högt ansedda konsthantverksbiennalen Révélations.

"

Vi är väldigt glada att vi kan presentera detta nya samarbete med Svenska Institutet! Stipendiet innebär en värdefull möjlighet för medlemmar att etablera yrkeskontakter i Paris – inte minst i samband med Révélations. Nätverk och kunskapsutbyte är viktigt för konsthantverkare som vill stärka sin internationella etablering.

Maj Sandell, VD Konsthantverkscentrum

Endast för medlemmar i Konsthantverkscentrum!

Utlysningen öppnar 1 oktober 2020 och riktar sig exklusivt till medlemmar i Konsthantverkscentrum. Stipendiet omfattar en vistelseperiod om två veckor i juni 2021, samt ett resebidrag.

Ewa Kumlin (SI) och Maj Sandell (KHVC)

Ewa Kumlin (SI) och Maj Sandell (KHVC)Ewa Kumlin (SI) och Maj Sandell (KHVC)

Svenska institutet

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige , bland annat genom utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. Svenska institutet i Paris är en del av SI:s verksamhet och är Sveriges enda kulturhus utomlands. Det är beläget i Hôtel de Marle, ett stadspalats från 1500-talet i Marais-distriktet, där det också finns sex gästbostäder som renoverades 2019 med utgångspunkt i god design, kvalitet och hållbarhet. Varje år tar Svenska institutet i Paris emot ett 100-tal personer inom kultur, humaniora och vetenskap för korttidsboende under 14 eller 28 dagar.

Institut suédois fotograferat från trädgården • Foto: Julien BourgeoisInstitut suédois fotograferat från trädgården • Foto: Julien Bourgeois

Institut suédois fotograferat från trädgården • Foto: Julien Bourgeois

Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum grundades 1990 och är den enda renodlade intresseorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. Kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö samt projektkontor i Luleå. Drygt 750 medlemmar marknadsförs genom publika evenemang, utställningar och förmedlande insatser, samt stöttas genom coachning, kompetensutveckling och nätverkstillfällen. Målet är att stärka konsthantverkets status och bidra till att utövare inom fältet får en förbättrad ekonomisk situation.