Gläntan SSDD Konsthantverkscentrum 2022

Collage: Sara Lundqvist, Emilia Sundqvist, Carl Richard Söderström, Cecilia Levy.

Collage: Sara Lundqvist, Emilia Sundqvist, Carl Richard Söderström, Cecilia Levy.

Samtida konsthantverk på Southern Sweden Design Days 2022

Den 19–22 maj 2022 hålls andra upplagan av Southern Sweden Design Days – ett internationellt designevenemang i Malmö. Konsthantverkscentrum medverkar på flera håll och visar att svenskt samtida konsthantverk har en stark position på den svenska konstscenen.

Gläntan – en plats för samtida konsthantverk

När? 19–22 maj, kl. 11–18
Var? Main location, Lokstallarna, Kirseberg, Malmö. Visa på karta

I en tid av klimatförändringar uppenbarar sig Gläntan, en utställning producerad av Konsthantverkscentrum. Här samsas ett unikt urval av samtida konsthantverk, som en fristad och ett slags motpol till vår tids flöde av massproducerade objekt. Bland verken i utställningen är handens språk tydligt. Den konstnärliga tolkningen tillsammans med teknisk skicklighet skapar en närhet till materialet och bjuder på taktila verk med stark närvaro. I utställningen syns verk av elva inbjudna konsthantverkare som representerar en bredd av material och generationer

Kunskapen om materialursprung och tillverkning har för de flesta blivit en blind fläck. Medelklassens hem fylls på och sopbergen växer i samma takt. Som kontrast till tidens oreflekterade masskonsumtion och med kärlek till naturen har curator Helena Sandström format Gläntan, ett utställningskoncept som manar till eftertanke, fokus och närvaro. Det är en plats för vila och en poetisk upplevelse där de handgjorda föremålens kvalitet, uttryck och personlighet får tala och visa på sitt mervärde.

Med utgångspunkt i utställningen Gläntan bjuder Konsthantverkscentrum in till ett publikt samtal på Main Location, Lokstallarna. Curator Helena Sandström och medverkande utställare Emilia Sundqvist diskuterar konsthantverkarens närhet till materialet: taktilitet, fokus, teknisk skicklighet och konstnärliga intentioner.

Se det inspelade panelsamtalet, på Youtube.

"

I Gläntan finns kunskap djupare än rötterna. Det är en berättelse om tid och omsorg som visar på stark materialitet och skapar en närvaro i objekten, där handens spår kan anas, säger Helena Sandström, curator.

Lustgården

När? 19–20 maj kl. 14–18, samt 21–22 maj kl. 12–16.
Var? Konstfrämjandet Skåne, Östergatan 9a, Malmö. Visa på karta.

Konsthantverkscentrums medlemsutställning Lustgården bjuder in till en balansgång mellan koncentrerad närvaro och sprudlande liv, mellan det kontrollerade och ohämmade, det farliga och lustfyllda. De åtta medlemmar som bjudits in av kurators-duon Günther/Harrius representerar en bredd av material, uttryck och generationer. Vi får möta konsthantverk som vittnar om livslånga relationer mellan skaparen och dennes material, där händer besitter kunskap och organisk formkänsla och där varje detalj är välslipad.

I anslutning till utställningen Lustgården bjuder Konsthantverkscentrum in till en drop in-workshop i broderi, som handleds av textilkonstnär och kulturhistoriker Luisa Carbonelli. Alla intresserade är välkomna att slå sig ner runt bordet och bidra med några stygn – under fyra dagar växer ett gemensamt broderi fram.

"

När vi började nysta i det stora garnet som medlemmarna i Konsthantverkscentrum utgör, tog en röd tråd form. En röd tråd fast i färgen grönt. Vi tyckte att den spirade, så vi spann vidare på den känslan. Resultatet blev Lustgården, en utställning med vårkänsla och hopp, sprungen ur avgrundsdjupt allvar. / Günther/Harrius, kuratorer.

Läs mer

Southern Sweden Design Days 2022