Pressrelease • 21/01 2021

Stockholm Craft Week 2021

Startskottet för årets bästa evenemang

Idag öppnar anmälan att medverka som aktör i Stockholm Craft Week 2021, och vi laddar om för ett tredje år med ny medarrangör och nya upplevelser av samtida konsthantverk. Årets upplaga av evenemanget går av stapeln den 30 sep – 3 okt.

"

Det är fantastiskt kul att planera för årets upplaga av Stockholm Craft Week, och att få välkomna Svensk Form som nytillkommen medarrangör, vi tror att det kommer att stärka evenemanget ännu mer. Det har varit två lyckade omgångar så förväntningarna på årets evenemang är nog höga – vi ska se till att de infrias, säger Maj Sandell, VD för Konsthantverkscentrum.

"

Ända sedan vår förening grundades 1845 har det hantverksmässiga formskapandet löpt som en röd tråd genom verksamheten och det är med stolthet och glädje som vi nu kliver in som ny medarrangör av Stockholm Craft Week, säger Mats Widbom, vd Svensk Form.

Med högt ställda ambitioner för att skapa större medvetenhet kring konstarten och vad som ryms inom begreppet konsthantverk, laddar vi nu för en tredje omgång av Stockholm Craft Week. Idag, 22 februari öppnar ansökan till den tredje upplagan av evenemanget och vi hälsar Svensk Form välkommen som ny medarrangör då Värmdö kommun lämnar sin plats i styrgruppen.

Stockholm Craft Week är Sveriges största evenemang för samtida konsthantverk och lockade under premiäråret 2019 mängder av besökare. Förra året deltog drygt 40 utställare/arrangörer som bjöd in till bland annat vernissager, konstnärsamtal, seminarier och öppna ateljéer. Det ökade utbudet av digitala programpunkter på grund av pandemins restriktioner, fick evenemanget att spridas över världen.

"

Erfarenheterna från 2020 visar att digitala kanaler inte ska underskattas. Tack vare dem har vi nått en större internationell publik, och intresset för evenemanget har växt. Svenskt konsthantverk håller världsklass och förtjänar att uppmärksammas, säger Maj Sandell, vd Konsthantverkscentrum.

Deadline för ansökan är 31 mars!

Läs mer om Stockholm Craft Week och ansökningskriterierna för årets evenemang: www.stockholmcraftweek.se.

Arrangörer

Vi följer utvecklingen av Coronapandemin och planerar årets evenemang utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Stockholm Craft Week 2021 genomförs med stöd av Stockholms stad

Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum grundades 1990 och är den enda renodlade intresseorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. Kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö samt projektkontor i Luleå. Drygt 750 medlemmar marknadsförs genom publika evenemang, utställningar och förmedlande insatser, samt stöttas genom coachning, kompetensutveckling och nätverkstillfällen. Målet är att stärka konsthantverkets status och bidra till att utövare inom fältet får en förbättrad ekonomisk situation.