Pressrelease • 8/11 2022

Stone from other mountain

Liu Chien-Kuang Foto: Johan Knobe

Stone from other mountain - past, present, future

Den 12 november öppnar Form/Design Center upp dörrarna till Stone from other Mountain – past, present, future, en separatutställning med glaskonstnären Liu Chien-Kuang. I historiska museisamlingar studerar han hantverkstekniker från det förflutna och söker objektens outtalade berättelser. Genom att återuppfinna berättelserna skapar Liu ett eget materiellt universum. Utställningen pågår till och med den 8 januari 2023 och är den fjärde i utställningsserien 7 x konsthantverk.

"

Att studera historiska föremål får mig att tänka på det förflutna, att reflektera över min tillvaro och blicka mot framtiden. Sedan jag flyttade till Sverige har folk alltid frågat om mitt ursprung, det fick mig att inse min begränsade förståelse för Taiwan, landet jag växte upp i. Vid ett besök på National Museum of Taiwan History, fick jag syn på en stenyxa i samlingarna. När jag såg formen och strukturen på föremålet fick jag en stark känsla av att vilja gestalta den i glas, materialet jag behärskar, säger Liu Chien-Kuang. 

Om Liu Chien-Kuang

Liu Chien-Kuang är född 1988 i Kaohsiung, Taiwan. Sedan examen från The National Taiwan University of Education Art and Design, har han arbetat i såväl Japan, Danmark, Norge, Sverige som Kina, och influerats både av kulturella skillnader och olika tekniker. Liu’s konstnärskap har också formats av studier på Royal Danish Academy of Fine Arts på Bornholm och han har en masterexamen från Konstfack CRAFT! 2019.  Idag driver han en egen studio i Gustavsberg och driver tillsammans med Alexandra Nilasdotter designbyrån Normal Object Factory.

Välkommen till Form/Design Center 12 november!

Lördag den 12 november kl. 11.00–17.00 öppnar utställningen Stone from other mountain – past, present, future , på Form/Design Center. Utställningen pågår till och med 8 januari 2023.

Publikt samtal: Klockan 13.00-13.45 är du välkommen till Plan 3 för ett samtal mellan glaskonstnären Liu Chien-Kuang och Linda Soondra, projektledare på Konsthantverkscentrum.

Öppettider: tisdag – lördag 11.00–17.00 samt söndag 12.00–16.00

Adress: Form/Design Center, Lilla Torg 9, Malmö

Presskontakt

Maria Vieweg, projektledare Form/Design Center
Mejl: maria@formdesigncenter.com
Tel: 040-664 5150

Maj Sandell, vd Konsthantverkscentrum
Mejl: maj.sandell@konsthantverkscentrum.se
Tel: 070-888 38 09

7 x konsthantverk

Utställningsserien 7 x konsthantverk är ett samarbete mellan Konsthantverkscentrum och Form/Design Center. Syftet är att uppmärksamma konsthantverket som en egen konstnärlig disciplin, sprida kunskap om och stärka visningsmöjligheterna för konstarten i Skåne. I sammanlagt sju olika utställningar visas verk av Konsthantverkscentrums medlemmar.

Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum grundades 1990 och är den enda renodlade intresseorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. Kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö samt projektkontor i Luleå. Drygt 750 medlemmar marknadsförs genom publika evenemang, utställningar och förmedlande insatser, samt stöttas genom coachning, kompetensutveckling och nätverkstillfällen. Målet är att stärka konsthantverkets status och bidra till att utövare inom fältet får en förbättrad ekonomisk situation.

Läs mer

Stone from other mountain
Presskontakt Konsthantverkscentrum
Presskontakt Form/Design Center
7 x konsthantverk

Utställningsserien 7 x konsthantverk är ett samarbete mellan Konsthantverkscentrum och Form/Design Center. Syftet är att uppmärksamma konsthantverket som en egen konstnärlig disciplin, sprida kunskap om och stärka visningsmöjligheterna för konstarten i Skåne. I sammanlagt sju olika utställningar visas verk av Konsthantverkscentrums medlemmar.

Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum grundades 1990 och är den enda renodlade intresseorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. Kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö samt projektkontor i Luleå. Drygt 750 medlemmar marknadsförs genom publika evenemang, utställningar och förmedlande insatser, samt stöttas genom coachning, kompetensutveckling och nätverkstillfällen. Målet är att stärka konsthantverkets status och bidra till att utövare inom fältet får en förbättrad ekonomisk situation.