Glasverk av Kristin Larsson

Foto: Gustav Almestål

Foto: Gustav Almestål

Ny utställning med konsthantverk på Röhsska museet

I vår öppnar en ny utställning på Röhsska museet, där elva konsthantverkare inom olika materialfält visar verk som på olika sätt överraskar, förskjuter vedertagna skalor eller bryter mot konventioner. Utställningen arrangeras av Konsthantverkscentrum och Röhsska museet, med anledning av museets Konsthantverksdagar och biennalen Craft Days . Evenemangen invigs samtidigt på Röhsska museet den 2 maj – välkommen till vernissage!

Konsthantverkets inneboende potential att förskjuta perspektiv kan få oss att omvärdera förutfattade meningar. Vi ser inte linsen genom vilken vi betraktar världen, öppnar i samband med att Craft Days och Röhsskas konsthantverksdagar invigs på Röhsska museet i Göteborg. Utställningen pågår 2–12 maj 2024 och är ett samarbete mellan museet och Konsthantverkscentrum. Här presenteras elva medlemmar ur organisationen med verk som tagit avstamp i traditionella hantverkstekniker och sedan expanderat till nya uttryck eller okonventionella materialkombinationer. I en tid som präglas av överkonsumtion, globalisering och digitalisering kan vi med fördel låta oss inspireras av konsthantverkarens blick på sin omgivning, kanske även smittas av nyfikenheten, närvaron och omsorgen för material.

Utställningstiteln är ett citat lånat från den amerikanska antropologen Ruth Benedict (1887-1948) som menade att blicken på vår omgivning och andra kulturer präglas av en egen ”kulturell lins”. Ett sekel senare, får citatet ny relevans i utställningen på Röhsska – genom konsthantverkarens lins sker en perspektivförskjutning där vi ser på världen – varandra, andra arter, objekt och material – på nya sätt. 

Utställare

Masayoshi Oya • Erik Thulén • Linnea Dalstrand • Annika Andersson • Linea Matei • Mia Fkih Mabrouk • Ellinor Augustini • Jaron Vandervelde • Sofia Bankeström • Kristin Larsson • Beatrice Alvestad Lopez

I utställningen möter vi bland andra Masayoshi Oya, som med referenser från både svensk och japansk keramik, visar en installation i gränslandet mellan bruksföremål och skulptur. Vi ser även verk av Erik Thulén som på ett mästerligt sätt har skapat mjukhet i ett annars hårt material. Textilkonstnären Linnea Dalstrand intresserar sig för materialets förgänglighet och har skapat en skulptural installation som draperar rummet, men som strax kan rullas ihop till annat format. Annika Anderssons verk ingår i en serie som hon själv kallar landskap. Hon tänjer på idéer om yta och objekt och visar med sina vävar prov på hur platta föremål kan förvandlas till tredimensionell skulptur.

Linea Mateis intresse för sociala och kulturella kontexter synliggörs med en överdimensionerad textil skulptur som riktar uppmärksamhet mot den mänskliga kroppens skala. En liknande lek med skalförskjutning återfinns i Mia Fkih Mabrouks smycken som genom sin storlek utmanar besökarens förhållande till både rummet och egna kroppen. I Ellinor Augustins keramiska installation är det inte framför allt objektets storlek som förvrängs utan snarare dess placering och sammanhang.

Återvinning, återbruk och nyttjandet av naturresurser är ett ofta återkommande ämne för Jaron Vandervelde. Av kasserat trämaterial som hittats längs kusten eller i stadens sopcontainrar, har han sammanfogat nya, funktionella objekt och kompositioner. I en serie broscher av grafitsvarta trädgrenar berättar smyckekonstnären Sofia Bankeström en taktil berättelse om vårt paradoxala förhållningssätt till skogen, om tid, konsumtion och klimatkris. Kristin Larsson är glaskonstnär och har i sin verksserie sammanfört sitt huvudmaterial med återvunnen metall och utmanar den gängse föreställningen om glaskonst. Även Beatrice Alvestad Lopez tar tillvara på sånt som andra har slängt. Till verket i utställningen har hon omsorgsfullt sammanfogat skräp till en kostym som visas i ett videoverk, gjort i samarbete med Anastasia Savinova. 

Välkommen till vernissage på Röhsska museet!

När?
Vernissage: 2 maj kl 18–20
Öppettider: 2–12 maj 2024

Var? 
Röhsska museet

Vasagatan 37–39, Göteborg