Portträttfoto av Erika Kristoffersson Bredberg

Foto: Sanna Lindberg

Foto: Sanna Lindberg

Stipendium till Erika Kristofersson Bredberg

I samverkan med Svenska institutet i Paris utlyser Konsthantverkscentrum årligen ett stipendium riktat till professionella konsthantverkare, som omfattar ett resebidrag samt två veckors vistelse i en av Svenska institutets gästlägenheter i centrala Paris. Årets utlysning öppnade i samband med Stockholm Craft Week 2022 och nu är det klart att årets mottagare av vistelsestipendiet är glaskonstnären Erika Kristofersson Bredberg.

Juryns motivering

Av de ansökningar som inkom fattade arbetsgruppen från Konsthantverkscentrum i samråd med Svenska Institutet ett beslut att ge Vistelsestipendiet 2023 till glaskonstnären Erika Kristofersson Bredberg, med motiveringen:

"

Genom att besöka Paris kan Erika Kristofferson Bredberg vidga sitt nätverk inom fältet för glaskonst. Hennes intresse och engagemang i frågor om hållbara tillverkningsprocesser, traditionella hantverk men också populärkulturella referenser och estetik speglas i platser hon vill besöka. Resan innebär goda förutsättningar att utveckla både hennes egen konstnärliga praktik och konsthantverksfältet i större bemärkelse.

Om Erika Kristofersson Bredberg

Erika är en svensk glaskonstnär med teknisk utbildning från Kosta glasskola. Hon har även examen från Danska Konstakademin och tog sin BA från Konstfack 2014. Idag driver Erika glasstudion Glasbolaget, med kollegan Ammy Olofsson. Tillsammans jobbar de med småskalig produktion och beställningsjobb till företag, formgivare och andra konstnärer. Men även som individuella konstnärer men egna projekt och utställningar. Erika är medlem i den kvinnoseparatistiska glasgruppen Boom! en plattform för kvinnliga glaskonstnärer.

Erika dras ofta till det syntetiska eller konstgjorda, en kontrast till den naturnära uppväxten i norra Sverige. Hennes första kontakt med konst var av populärkulturell natur, hon bländades av konvoluten till mammans LP-skivor och pappas samling av Modesty Blaise. Med hjälp av satirisk humor och lekfullhet skapar hon glaskonst som kan ses som en reflektion över vår tid.