Porträttfoto av keramikern Anna Lerinder

Foto: Klas Sjöberg

Foto: Klas Sjöberg

Vistelsestipendiet 2024 till Anna Lerinder

I samverkan med Svenska institutet i Paris utlyser Konsthantverkscentrum årligen ett stipendium riktat till professionella konsthantverkare, som omfattar ett resebidrag samt två veckors vistelse i en av Svenska institutets gästlägenheter i centrala Paris. Årets utlysning öppnade i samband med Stockholm Craft Week 2023, och nu är det klart att årets mottagare av Vistelsestipendiet 2024 är keramikern Anna Lerinder.

Juryns motivering

Juryns bestod av representanter från tre av Konsthantverkscentrums kontor:  Evelina Hedin, Stockholm, Linda Soondra, Malmö och Helena Pernow, Göteborg. Förslaget har godkänts av Svenska Institutet i Paris.

"

Anna Lerinder är en etablerad keramiker som under senare år främst arbetat med omfattande gestaltningsuppdrag. Nu eftersträvar hon en omställning till ett mer ateljébaserat arbete med egna unika verk. En vistelse på Svenska Institutet i Paris kan bidra till att stärka hennes möjligheter till utökade nätverk och utställningsmöjligheter, genom nya och befintliga kontakter. Resan har goda förutsättningar att vara utvecklande för nästa steg i Anna Lerinders konstnärskap, såväl som för konsthantverksfältet i stort.

Om Anna Lerinder

Som formgivare och keramiker rör sig Anna Lerinders praktik över flera fält, så som offentliga gestaltningar, bruksföremål och formgivningsuppdrag för exempelvis Rörstrand. I hennes konstnärliga arbete är kontraster viktiga: form och proportion kontra yta och ljus. Inspirationen kommer ofta från stadsbildens och landskapets stora ytor. Lerinder är verksam i G-Studion, ateljéföremningen i Gustavsbergs gamla porslinsfabrik, och just nu arbetar hon med den konstnärliga gestaltningen av Sickla tunnelbanestation. Anna Lerinder finns bland annat representerad på Nationalmuseum, Röhsska museet och Statens Konstråd.