Wanås Konst shop 2021

Konsthantverkscentrum och butiken på Wanås Konst fortsätter att samarbeta. 2021 gör butiken ett eget urval där de etablerar nya kontakter med Konsthantverkscentrums medlemmar från de sydligaste länen i Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Medlemmar som medverkar i år:

Linn Göhlén – keramik • Thomas Everlund – smycken • Ingrid Petersen – textil • Nina Johanna Christensen – glas • Pia Högman – näver • The mixed up project – smycken

Om Wanås Konst

På Wanås Konst finns ambitionen att utmana och förändra synen samhället med den konst som visas. Här möts historia, natur och internationell samtidskonst med inriktning på platsspecifika skulpturer och installationer. Skulpturparken och konsthallen har årligen omkring 75 000 besökare. Varje år bjuds nordiska och internationella konstnärer in och idag finns mer än 50 permanenta verk i samlingen, producerade speciellt för Wanås Konst.