Svenska Institutet i Paris

Svenska Institutet i Paris

Svenska Institutet i Paris

SI + Konsthantverkscentrum = sant!

I samverkan med Svenska institutet i Paris utlyser Konsthantverkscentrum årligen ett stipendium riktat till professionella konsthantverkare, som omfattar ett resebidrag samt två veckors vistelse i en av Svenska institutets gästlägenheter i centrala Paris.

För medlemmar i Konsthantverkscentrum

Efter renoveringen av gästbostäderna har Svenska Institutet utvecklat ett nytt program i syfte att i högre grad integrera bostäderna i sin verksamhet. Ett annat syfte är att bredda mångfalden när det gäller sökande, exempelvis genom större spridning i ämnen, ålder och geografi. För att att uppnå detta har Svenska Institutet inlett samarbeten med relevanta partner som Konsthantverkscentrum, Svenska Akademin och Konstnärsnämnden, alla med gemensamma intressen att fördjupa kulturellt utbyte och underlätta kontakter mellan svenska, franska och internationella yrkesutövare.

Stipendiet omfattar två veckors vistelse i en av Svenska institutets gästlägenheter i centrala Paris, samt ett resebidrag, och endast du som är medlem i Konsthantverkscentrum kan ansöka. Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning av syftet med vistelsen och bör bidra till utveckling av svensk-franska och internationella nätverk inom konsthantverksområdet. I urvalet av stipendiat värderas vistelsens relevans med hänsyn till yrkesmässig och konstnärlig utveckling.

Vill du ta del av utlysningar som Vistelsestipendiet och andra fina förmåner? Ansök om medlemskap i Konsthantverkscentrum – Sveriges enda renodlade yrkesorganisation för konsthantverkare!

Hur får jag ta del av utlysningar som Vistelsestipendiet?

Vill du ta del av utlysningar och andra fina förmåner? Ansök om medlemskap i Konsthantverkscentrum – Sveriges enda renodlade yrkesorganisation för konsthantverkare!

Om Svenska Institutet

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige , bland annat genom utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. Svenska institutet i Paris är en del av SI:s verksamhet och är Sveriges enda kulturhus utomlands. Det är beläget i Hôtel de Marle, ett stadspalats från 1500-talet i Marais-distriktet, där det också finns sex nyrenoverade gästbostäder. Varje år tar Svenska Institutet i Paris emot ett 100-tal personer inom kultur, humaniora och vetenskap för korttidsboende under 14 eller 28 dagar.