Temat för årets SSDD är "Care"

Grafisk form: Madelene Wikskär

Grafisk form: Madelene Wikskär

Solo- eller duo-utställning på SSDD 2024

I vår är det dags för den fjärde omgången av Malmös stora designevent – Southern Sweden Design Days. Inför detta planerar Konsthantverkscentrum en solo- eller duoutställning på Konstfrämjandet Skåne, i centrala Malmö. Årets övergripande tema är "CARE". För att ansöka behöver du vara medlem i Konsthantverkscentrum. Deadline för ansökan är 8 februari 2024.

Nu har medlemmar i Konsthantverkscentrum åter möjlighet att ansöka om att ställa ut i samband södra Sveriges största designfestival – Southern Sweden Design Days. Konsthantverkscentrum är strategisk partner till evenemanget och genom samverkan med Konstfrämjandet Skåne skapar vi ett utställningsrum för konsthantverket och våra medlemmar. Hela Galleri S:t Gertrud, på Konstfrämjandet Skåne, finns tillgängligt för en solo- eller duo-utställning under perioden 23 maj – 6 juni 2024. Galleriytan är cirka 50 kvm fördelat över två rum i en kulturmärkt byggnad. Utställare erhåller 20 000 kr för resor, transport, utställningsbygge, samt viss bemanning. Utställningsersättning utgår från Konstfrämjandet.

CARE – årets tema för Southern Sweden Designs Days

Southern Sweden Design Days drivs av Form/Design center och är södra Sveriges största designevenemang. Varje år bestäms ett övergripande tema som alla utställare förhåller sig till. Temat för 2024 sträcker sig över ett brett spektrum – från det intima och personliga till storskaliga, globala sammanhang. CARE kan föra tankarna till omsorg i utförandet av detaljer eller val av material för ett objekt eller en hel mijlö. Det kan handla om att tillgodose människors fysiska och mentala behov och hälsa. Eller drivkraften i att värna om kommande generationer. Temat kan också uppfattas som en uppmaning ”to care” – att bry sig, att höja rösten och agera! Läs mer om temat här.

Hur ansöker jag med min utställningsidé?

I ansökan efterfrågas en formulerad utställningsidé för en solo- eller duo-utställning som anknyter till temat CARE. För att ansöka om att ställa ut på Galleri S:t Gertrud under Southern Sweden Design Days 2024, eller ta del av andra av våra förmåner krävs att du är medlem i Konsthantverkscentrum. Deadline för ansökan är 8 februari 2024. 
OBS! Du som redan är medlem ansöker via formuläret i utlysningen som skickats med e-post. Utlysningen är även tillgänglig på vår webbsida i inloggat läge.